Skip Navigation Links
 
Skip Navigation Links

این سامانه مخصوص افراد شاغل در خارج از ایران می باشد.
 
توجه:
1 ) کلیه ایرانیان شاغل در خارج از کشور که به صورت مستقل و یا از طریق دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی به خارج از کشور عزیمت نموده اند ، می توانند از بخش " ثبت نام فردی " به سامانه وارد و نسبت به ثبت اطلاعات اقدام و گواهینامه شغلی دریافت نمایند .
• متقاضیان فردی به استثناء ایرانیان شاغل در کشورهای کویت و قطر ، می بایست قبل از ورود به سامانه ، به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اشتغال ، جهت به تایید رساندن مدارک اشتغال خویش مراجعه نمایند.
2 ) اطلاعات آن دسته از کارکنان شرکت های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که در خارج از کشور اشتغال دارند ، توسط مقام مسئول در هر شرکت و از بخش " ثبت نام شرکتی " در سامانه ثبت می گردد .
3 ) گواهینامه شغلی تنها در صورت ثبت کامل اطلاعات و به خصوص اطلاعات ستاره دار و رعایت ترتیب فرآیند کار ، صادر می گردد .
 
 
 
 
 
 
 
 
نام کاربری :
کلمه عبور :
  
برای بهره مندی از کلیه امکانات ابن سامانه لازم است از مرورگر Internet Explorer استفاده شود.
تاریخچه گواهینامه شغلی