Skip Navigation Links
 
Skip Navigation Links

این سامانه مخصوص افراد شاغل در خارج از ایران می باشد.
 
توجه:
1-برای صدور گواهینامه ،تکمیل اطلاعات پایه،سابقه کار و افراد تحت تکفل در صورت وجود الزامی میباشد.
2- کلیه ایرانیان شاغل در شرکتهای مستقر در خارج از کشور میبایست:
الف-قبل از ثبت اطلاعات در سامانه،لازم است کلیه مدارک اعم از هویتی و شغلی خود را به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت برسانند.
ب- بعد از تایید مدارک از سوی نمایندگی نسبت به ثبت اطلاعات در بخش "ثبت نام فردی-شاغلین خارج از کشور " اقدام نمایند.
3-نماینده شرکتهای مستقر در کشور ایران که دارای شماره ثبت میباشند ،جهت ثبت اطلاعات افراد شاغل در آن شرکت به قسمت"ثبت نام افراد شاغل در شرکتهای مستقر در ایران"مراجعه کنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
نام کاربری :
کلمه عبور :
  
برای بهره مندی از کلیه امکانات ابن سامانه لازم است از مرورگر Internet Explorer استفاده شود.
تاریخچه گواهینامه شغلی