Skip Navigation Links
 
Skip Navigation Links
سوالات متداول
 
1 ) چه کسانی مشمول دریافت گواهینامه شغلی می گردند ؟
کلیه کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که به صورت فردی ( در گذرنامه آنان نام کشوری که در آن شاغل می باشند به عنوان کشور محل اقامت درج گردیده است ) و یا درقالب صدور خدمات فنی و مهندسی (شرکتی ) به خارج ازکشور عزیمت نموده اند می توانند با ورود به سامانه و در صورت ثبت اطلاعات هویتی و شغلی خود و بارگذاری تصاویر مدارک لازم ، تقاضای دریافت گواهینامه شغلی نمایند .
   
2 ) منظوراز کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور چیست و چه مشاغلی را شامل می شود ؟
مطابق تعریف کارگر در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، کارگر به کسی اطلاق می گردد که به درخواست کارفرما و در مقابل دریافت حق السعی انجام کار مشخصی را بر عهده دارد و بر همین اساس هر ایرانی که در خارج از کشور و به ازای دستمزدی که دریافت و مشغول به کار می باشد می تواند متقاضی دریافت گواهینامه شغلی باشد .
   
3 ) اعتبار گواهینامه های شغلی تا چه مدت زمان می باشد ؟  
مدت اعتبار گواهینامه های شغلی حداکثر یک سال می باشد . البته مدت اعتبار گواهینامه های شغلی برای آن دسته از متقاضیان که اطلاعات و مدارک شغلی بارگذاری شده توسط آنان در سامانه ، دلالت بر اشتغال آنان در مدت زمان کمتر از یک سال در خارج از کشور را دارد ، اعتبار گواهینامه های شغلی برای این دسته از متقاضیان کمتر از یک سال و با توجه به اطلاعات شغلی آنان در گواهینامه درج و صادر می گردد .  
   
4 ) آیا اعضاء خانواده و افراد تحت تکفل درانده گواهینامه شغلی نیز مشمول برخورداری از مزایا و معافیت های گواهینامه شغلی می باشند ؟  
بر اساس قوانین و مقررات مرتبط در زمینه شرایط صدور گواهینامه های شغلی برای متقاضیان و برخورداری دارندگان گواهینامه شغلی از مزایا و معافیت های قانونی ، از جمله معافیت دارندگان گواهینامه شغلی در پرداخت وجوه خروج از کشور ، اعضاء خانواده و افراد تحت تکفل درانده گواهینامه شغلی ، مشمول برخورداری از مزایا و معافیت های قانونی نمی باشند .  
   
5 ) در چه کشورهایی کارگران ایرانی شاغل در آنها می توانند تقاضای گواهینامه شغلی نمایند ؟  
شرط اصلی صدور گواهینامه شغلی ، احراز اشتغال متقاضی در خارج از کشور و تایید مدارک شغلی متقاضی توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشوری می باشد که متقاضی در آنجا اشتغال دارد و به عبارتی در هر کشور خارجی که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دایر و مشغول ارایه خدمات می باشد ، متقاضیان گواهینامه شغلی نیز می توانند در صورت تایید مدارک شغلی خود از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ، متقاضی دریافت گواهینامه شغلی باشند .  
   
6 ) روش های ثبت نام چگونه است ؟  
ثبت نام در سایت به 2 روش انجام می گیرد :

 1 - 6) ثبت نام شرکتی : این ثبت نام افرادی را شامل می شود که به عنوان نیروهای کار ایرانی شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور اشتغال دارند .

 2 - 6 ) ثبت نام فردی ( افراد مستقل ) : این ثبت نام ، افرادی را شامل می شود که به صورت مستقیم و یا از طریق کاریابی های غیردولتی خارجی اعزام و در خارج از کشور اشتغال دارند و می بایست در گذرنامه آنان نام کشوری که در آن شاغل می باشند به عنوان کشور محل اقامت درج گردیده باشد .
 
   
7 ) مراحل ثبت نام چگونه است؟  
1 – 7 ) متقاضیان شرکتی :
1 – 1 – 7 ) مراجعه مقام مسئول از سوی شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به سامانه Shgovahi.mcls.gov.ir سپس ورود به سامانه از طریق لینک " ثبت نام شرکتی "

 2 – 1 – 7 ) ورود به بخش" اطلاعات پایه " و درج کلیه اطلاعات موردنیاز نیروی کار اعزامی از سوی شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور( ثبت اطلاعات فیلدهای ستاره دار الزامی است ) و بارگذاری عکس نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور

 3 – 1 – 7 ) ورود به بخش " مشخصات شغلی "و ثبت اطلاعات مورد نظر

 4 – 1 – 7 ) مراجعه مقام مسئول از سوی شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ارائه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت شرکت در خارج از کشور و اعزام نیروی کار

 2 – 7 ) متقاضیان فردی :

 1 – 2 – 7 ) متقاضی پس از مراجعه به سامانه Shgovahi.mcls.gov.ir می بایسـت از طـریـق لینـک " ثبت نام فردی " وارد سامانه شود .

 2 – 2 – 7 ) ورود متقاضی به بخش" اطلاعات پایه " و تکمیل کلیه اطلاعات موردنیاز ( ثبت اطلاعات فیلدهای ستاره دار الزامی است ) و بارگذاری عکس و تصاویر مدارک هویتی خویش ( شناسنامه و گذرنامه )

 3 – 2 – 7 ) ورود به بخش " مشخصات شغلی " و ثبت اطلاعات مورد نظرو بارگذاری تصاویر مدارک دال بر اشتغال متقاضی در خارج از کشور
 
توضیح:  
کلیه متقاضیان فردی ( مستقل ) گواهینامه شغلی به جز در موارد مشروحه ذیل ، می بایست مدارک شغلی خویش را قبل از مراجعه به سامانه ، به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اشتغال خویش برسانند ( ممهور به مهر و امضاء مقام مسئول در نمایندگی ) و الزاما در فرآیند ثبت نام فقط تصاویر مدارک تایید شده از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در سامانه بارگذاری نمایند .  
• با توجه به اینکه در کشورهای کویت و قطر ، کلیه امور مربوط در فرآیند بررسی مدارک و صدور گواهینامه شغلی برای کارگران ایرانی شاغل در کشورهای مذکور در محل نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یاد شده انجام می گردد ، بنابراین متقاضیان مستقل در این دو کشور می بایست پس از بارگذاری تصاویر مدارک و مستندات دال بر اشتغال خویش در کشورهای مذکور ، نتیجه را از طریق سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در دو کشور کویت و قطر پیگیری نمایند .
 • ثبت اطلاعات شغلی و بارگذاری مدارک دال بر اشتغال متقاضیان فردی در کشورهای استرالیا ، کانادا ، ترکیه و عمان ، توسط دفاتر هدایت و حمایت از نیروهای کار ایرانی در کشورهای مذکور انجام می گردد و بر همین اساس نیز کارگران ایرانی شاغل در کشورهای استرایا ، کانادا ، ترکیه و عمان می بایست جهت اظهار اطلاعات شغلی و ارایه مدارک دال بر اشتغال خویش در خارج از کشور به دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور محل اشتغال به نشانی های مشرحه ذیل مراجعه نمایند : - نشانی و اطلاعات دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشورهای استرالیا، کانادا، ترکیه و عمان
 
• کشور استرالیا :  
نام مدیر دفتر : آقای مهدی کیوانی شماره های تماس : 28664268 و 415030053 - 0061 نشانی : استرالیا ، سیدنی ، کلی ویل ، خیابان کیمبرکرسنت ، شماره 16  
• کشور کانادا :  
نام مدیر دفتر : آقای مسعود درویش شماره های تماس : +(1514)550-6070 نشانی : 
3285boul.Cavendish365#H4B 2L9MONTREALCANADA
 
• کشور ترکیه :  
نام مدیر دفتر : آقای احمد ایلاقی حسینی شماره های تماس : 5369738870 - 0090 نشانی : استانبول ، منطقه اسنیورت ، محله خیرالدین پاشا ، رزیدانس نویستا ، بلوک A ، شماره 188  
• کشور عمان :  
نام مدیر دفتر : آقای کریم سیدحسین زاده شماره های تماس : 92828794 و 79423025– 00968 نشانی : مسقط ، العذبیه ، روبروی مسجد بزرگ سلطان قابوس ، جنب ساختمان مرکزی روزنامه الوطن  
   
8 ) نحوه تحویل گواهینامه های شغلی صادر شده به متقاضیان چگونه است ؟  
1 – 8 ) متقاضیان شرکتی :
 پس از تایید اطلاعات هویتی و شغلی متقاضیان شرکتی از سوی انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ، گواهینامه های شغلی توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها صادر و برای انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به منظور تحویل به شرکت ها ارسال می گردد .
 
توضیح : بر اساس توافق نامه مورخ 13/03/93 فی مابین دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها و انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ، مسئولیت بررسی و تایید مدارک هویتی و شغلی متقاضیان شرکتی دریافت گواهینامه شغلی بر عهده انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می باشد و البته توافق نامه مورخ 13/03/93 نافی اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بررسی موردی مدارک متقاضیان شرکتی بر حسب لزوم و یا هر گونه اتخاذ تصمیم لازم بعدی در این خصوص نمی باشد .  
2 – 8 ) متقاضیان مستقل :  
گواهینامه های شغلی برای کلیه کارگران ایرانی شاغل در کشورهای خارجی به جز در موارد مشروحه ذیل ، توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها صادر و بر اساس پیامی که از طریق سامانه برای هر متقاضی ارسال می گردد از متقاضی و یا یکی از بستگان وی دعوت می گردد تا در تاریخ تعیین شده به محلی که در متن پیام اعلام شده است جهت دریافت گواهینامه شغلی مراجعه نماید .  
   
• گواهینامه های شغلی برای متقاضیان مستقل در کشورهای کویت و قطر در محل نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در این دو کشور صادر و به متقاضیان واجد شرایط تحویل می گردد.
 • گواهینامه های شغلی برای متقاضیان فردی واجد شرایط در کشورهای استرالیا ، کانادا ، ترکیه و عمان توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها صادر و از طریق دفاتر مذکور به متقاضیان تحویل می گردد
 
   
9 ) دارندگان گواهینامه شغلی از چه مزایا و معافیت هایی برخوردار می باشند ؟  
1 – 9 ) معافیت از پرداخت وجوه خروج از کشور  
2 – 9 ) معافیت ورود ابزار کار به کشور توسط دارندگان شرکتی گواهینامه شغلی بر اساس ماده 12 قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی و ماده 10 قانون واردات و صادرات  
3 – 9 ) امکان استمرار پرداخت ماهیانه حق بیمه نیروهای کار ایرانی شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که در خارج از کشور شاغل و برای آنان گواهینامه شغلی صادر گردیده است .  
• ابلاغ دستورالعمل تحت شماره 5020/93/7214 مورخ 08/09/93 از سوی اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی و همچنین دستورالعمل شماره 13246/95/1000 مورخ 14/12/95 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی برالزام شعب سازمان مذکور برای دریافت لیست و حق بیمه آن دسته از نیروهای کار ایرانی شرکت های صادرکننده خدمات فنـی و مهندسی که در خارج از کشور شاغل و دارای گواهینامه شغلی می باشند از شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی  
4 – 9 ) برخورداری دارندگان گواهینامه شغلی ( متقاضیان فردی ) از پوشش های حمایتی و خدمات سازمان تامین اجتماعی  
   
10)چه مدت طول می کشد تا دفترچه برای متقاضی صادر شود؟  
در صورت عدم مشکل در اطلاعات وارد شده و مدارک ارسال شده حداکثر 2 هفته طول میکشد تا دفترچه گواهینامه شغلی صادر گردد.  
   
   
نام کاربری :  
کلمه عبور :  
 
کد امنیتی:  
 
  
برای بهره مندی از کلیه امکانات ابن سامانه لازم است از مرورگر Internet Explorer استفاده شود.
تاریخچه گواهینامه شغلی